Kontakt

Sports Advantage S.A.

ul. Ceramiczna 20

43-346 Bielsko-Biała

Tel. 792-707-074

tel. 517-208-053

tel (33)810-30-55

bkt.advantage@op.pl

 

 

NIP 937-26-47-932

REGON 241931192

KRS 0000384296

nr rachunku:  18 8437 0002 0090 0900 1527 0001

 Anna Wrzoł – Prezes Zarządu – tel. 503-138-234, mail. anna.wrzol@gmail.com

 Piotr Szczypka – Wiceprezes Zarządu – tel. 506-856-441, mail. pszczypka@op.pl

Formularz poczty