WAŻNE INFORMACJE KLUBOWE

Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, działając na podstawie art. 4a oraz art. 4b pkt 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) informuje, iż korzysta z dofinansowania Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji turniejów tenisowych.

Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała informuje ponadto, iż dnia 29 grudnia 2016 r. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Akta rejestrowe Klubu prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000656064.