Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Sports Advantage S.A z siedzibą przy ul.Ceramicznej 20, w Bielsku-Białej (kod pocztowy:43-346), tel. 503 138 234,
adres e-mail: anna.wrzol@gmail.com

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dalszej współpracy i realizacji naszych celów (realizacja celu np. wykonanie umowy).
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa dalsza wspópraca (realizacja celu np. wykonanie umowy).

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.