Ukończenie budowy hali

Budowa Hali tenisowej ukończona.

Z niebywałą satysfakcją informujemy, że ukończona została budowa nowej hali tenisowej, która była dofinansowana przez Ministerstwo Sportu I Turystyki w ramach progamu Sportowa Polska 2020 r.

Całkowita wartośc inwestycji zamknęła się kwotą 3.813.000 zł.

Wartość dofinansowania to 1.271.000 zł

Hala zostanie oddana do żuytkowania do 30 czerwca 2022 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

Uprzejmie informujemy, iż Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” w Bielsku-Białej przystępuje do realizacji zadania pn. Budowa hali tenisowej Beskidzkiego Klubu Tenisowego "Advantage" Bielsko-Biała wraz z zapleczem socjalno-sportowym. Inwestycja zlokalizowana jest bezpośrednio na terenach Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage”
w Bielsku-Białej przy ul. Ceramicznej 20, 43-346 Bielsko-Biała (niezagospodarowana działka nr 128/4). Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” w Bielsku-Białej posiada projekt budowlany z niezbędnymi pozwoleniami dla w/w przedsięwzięcia. Realizacja zadania jest planowana
w terminie 1 wrzesień 2020 r. – 31 grudzień 2021 r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz §11 umowy
o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego
w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie w/w robót budowlanych. Podstawą wyboru Wykonawcy będzie spełnienie warunków ustalonych przez Zamawiającego oraz najniższa cena oferty (z należnym VAT) za realizację całości zadania.

Pozwolenie_na_uytkowanie_nowej_hali.pdfPozwolenie_na_uytkowanie_nowej_hali.pdfPozwolenie_na_uytkowanie_nowej_hali.pdf

Zaproszenie mailowe

Zaproszenie_do_skadania_ofert_-_mail_oglny.docxZaproszenie_do_skadania_ofert_-_mail_oglny.docxZaproszenie_do_skadania_ofert_-_mail_oglny.docx

Formularz ofertowy

FORMULARZ_OFERTOWY.docFORMULARZ_OFERTOWY.docFORMULARZ_OFERTOWY.doc

Opis techniczny hali

OPIS_TECHNICZNY.pdfOPIS_TECHNICZNY.pdfOPIS_TECHNICZNY.pdf

Opis techniczny - PZT i Elewacje

OPIS_TECHNICZNY_PZT__ELEWACJE.pdfOPIS_TECHNICZNY_PZT__ELEWACJE.pdfOPIS_TECHNICZNY_PZT__ELEWACJE.pdf