Zaproszenie ogólne na składanie ofert

Uprzejmie informujemy, iż Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” w Bielsku-Białej przystępuje do realizacji zadania pn. Budowa hali tenisowej Beskidzkiego Klubu Tenisowego "Advantage" Bielsko-Biała wraz z zapleczem socjalno-sportowym. Inwestycja zlokalizowana jest bezpośrednio na terenach Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage”
w Bielsku-Białej przy ul. Ceramicznej 20, 43-346 Bielsko-Biała (niezagospodarowana działka nr 128/4). Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” w Bielsku-Białej posiada projekt budowlany z niezbędnymi pozwoleniami dla w/w przedsięwzięcia. Realizacja zadania jest planowana
w terminie 1 wrzesień 2020 r. – 31 grudzień 2020 r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz §11 umowy
o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego
w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie w/w robót budowlanych. Podstawą wyboru Wykonawcy będzie spełnienie warunków ustalonych przez Zamawiającego oraz najniższa cena oferty (z należnym VAT) za realizację całości zadania.

ZAPROSZENIE_-_oglne.docZAPROSZENIE_-_oglne.docZAPROSZENIE_-_oglne.doc

Zaproszenie mailowe

Zaproszenie_do_skadania_ofert_-_mail_oglny.docxZaproszenie_do_skadania_ofert_-_mail_oglny.docxZaproszenie_do_skadania_ofert_-_mail_oglny.docx

Formularz ofertowy

FORMULARZ_OFERTOWY.docFORMULARZ_OFERTOWY.docFORMULARZ_OFERTOWY.doc

Opis techniczny hali

OPIS_TECHNICZNY.pdfOPIS_TECHNICZNY.pdfOPIS_TECHNICZNY.pdf

Opis techniczny - PZT i Elewacje

OPIS_TECHNICZNY_PZT__ELEWACJE.pdfOPIS_TECHNICZNY_PZT__ELEWACJE.pdfOPIS_TECHNICZNY_PZT__ELEWACJE.pdf