Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage” Bielsko-Biała

Bielsko-Biała, dnia 7 czerwca 2018 r.

 

 

Zaproszenie

 

na

Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage” Bielsko-Biała

 

Zarząd Beskidzkiego Klubu Tenisowego „Advantage” Bielsko-Biała (dalej: Klub) ma zaszczyt zaprosić Członków Klubu na Zwyczaje Walne Zebranie Klubu, które obradować będzie jako Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2017, w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) w siedzibie Klubu w Bielsku-Białej przy ul. Ceramicznej 20.

 

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zebraniu z korzystaniem z czynnego i biernego prawa wyborczego na Zwyczajnym Walnym Zebraniu posiadają Członkowie Klubu, którzy ukończyli 16 lat.

 

I termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 21 czerwca 2018 r. na godzinę 17.00.

II termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznacza się na 21 czerwca 2018 r. na godzinę 17.15.

 

Przewidywany Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu:

1/ zatwierdzenie porządku zebrania,

2/ wybranie Przewodniczącego zebrania i Protokolanta,

3/  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.

4/ Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

5/ Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.

6/ Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na 4-letnią kadencję.

7/ wolne wnioski.

 

 

...................................                        ............................................               ............................................

Piotr Szczypka                       Wojciech Wrzoł                                 Jakub Placuch